Privacy beleid

Privacy beleid

Onze website is: https://planselwineschool.com.

1. Toepassingsgebied

Alle houders van persoonlijke gegevens gedefinieerd onder de AVG

2. Verantwoordelijken

2.1 De functionaris voor gegevensbescherming is ervoor verantwoordelijk dat deze verklaring beschikbaar is voor alle individuen voordat QUINTA DA PLANSEL begint met het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

2.2 Alle medewerkers van QUINTA DA PLANSEL die omgaan met persoonlijke gegevens zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze verklaring een integraal onderdeel is van de dagelijkse activiteiten van de organisatie, met bijzondere nadruk op de beveiligingsmechanismen en procedures bij de verwerking van dergelijke gegevens.

3. Privacy beleid

3.1.Algemene toepassingen

HET QUINTA DA PLANSEL, met hoofdkantoor in Quinta de S. Jorge, Estrada Municipal 537, Porto das Lãs, 7050-203 Montemor-o-Novo, is geregistreerd bij het handelsregister van Montemor-o-Novo met een belasting nummer en NIPC 507178491, met een maatschappelijk kapitaal van € 350.000.

HET QUINTA DA PLANSEL is verantwoordelijk voor deze verklaring. Dit privacybeleid heeft betrekking op fysieke en logische kanalen en op andere websites die een dergelijk beleid vermelden. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens QUINTA DA PLANSEL verzamelt, via onze interacties met u en via onze diensten, en hoe deze gegevens worden gebruikt. Lees de details van deze privacyverklaring, die aanvullende informatie bieden over de QUINTA DA PLANSEL-services. Deze verklaring is van toepassing op de interacties van QUINTA DA PLANSEL met u en op de onderstaande services, evenals op andere QUINTA DA PLANSEL-producten / -services die deze verklaring presenteren. THE QUINTA DA PLANSEL verbindt zich ertoe de privacy van de Gebruiker te respecteren en zijn persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De gegevens worden voor geen enkel ander doel verwerkt dan hier gespecificeerd. THE QUINTA DA PLANSEL behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen, in het bijzonder om het aan te passen aan wetswijzigingen. De gebruiker wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken.

Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de informatie. QUINTA DA PLANSEL kan op elk moment het privacybeleid van zijn website (www.plansel.com) wijzigen, toevoegen of verwijderen door de inhoud van deze pagina bij te werken.

3.2.Welke soorten gegevens worden verzameld door QUINTA DA PLANSEL?

QUINTA DA PLANSEL verzamelt gegevens over zijn werknemers en over bedrijven die zijn klanten en partners zijn. De bijzondere gegevens waarnaar wordt verwezen in de AVG worden niet verwerkt door QUINTA DA PLANSEL.

3.3.Wat is het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens door QUINTA DA PLANSEL?

In het geval van onze medewerkers zijn de verzamelde gegevens de naam, e-mail, functie en telefoonnummer voor de levering van goederen en diensten aan klanten, interne organisatorische processen (kwaliteit) en voor fiscale en wettelijke verplichtingen die inherent zijn aan de normale uitvoering van hun taken. In het geval van klanten en partners zijn de verzamelde gegevens de naam, e-mail en telefoonnummer voor de noodzaak om producten en / of diensten te kopen, leveren en leveren en bijgevolg de wettelijk vereiste documenten voor commerciële prospectieactiviteiten (direct marketing), marketingevenementen , training en technische informatie over producten en / of diensten.

3.4.A QUINTA DA PLANSEL gebruikt persoonsgegevens voor Direct Marketing-activiteiten?

QUINTA DA PLANSEL kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u ongewenste e-mail te sturen met betrekking tot producten of commerciële aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. QUINTA DA PLANSEL verstrekt, onderhandelt niet over uw gegevens en verhandelt deze niet. De klant geeft QUINTA DA PLANSEL uitdrukkelijk toestemming om informatie te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn door uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketingdoeleinden via elk communicatiekanaal, namelijk door het gebruik van elektronische post, telefoon, sms of andere vormen. van automatisch bellen. QUINTA DA PLANSEL zal zijn klantendatabase niet op de markt brengen of delen met derden. We herinneren eraan dat de toestemming kan worden verwijderd door een verzoek te sturen naar de e-mail quintadaplansel@plansel.com of als alternatief persoonlijk in de gebouwen van QUINTA DA PLANSEL.

3.5.Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

QUINTA DA PLANSEL maakt geen persoonlijke gegevens van haar klanten en gebruikers bekend aan derden zonder hun toestemming, behalve (1) wanneer ze bedrijven zijn van de PLANSEL-groep, of (2) wanneer dit nodig is voor medewerkers, werknemers , leveranciers of zakenpartners van QUINTA DA PLANSEL kunnen een product of dienst leveren of een functie uitoefenen namens QUINTA DA PLANSEL, of (3) waar vereist of toegestaan ​​door de wet .

QUINTA DA PLANSEL zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers of werknemers met toegang tot persoonlijke gegevens voldoende zijn opgeleid in hun correcte verwerking, met betrekking tot dit beleid en wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. In geval van niet-naleving zal QUINTA DA PLANSEL disciplinaire sancties opleggen aan zijn medewerkers en werknemers. Telkens wanneer QUINTA DA PLANSEL de persoonlijke gegevens van de gebruiker openbaar maakt, zal het de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming waarborgen, namelijk door contractuele bepalingen te verstrekken die ervoor zorgen dat de derde partij de ontvangen gegevens alleen gebruikt voor de gespecificeerde doeleinden (als er een wettelijke basis is voor de effect), anders worden deze alleen verstrekt na toestemming van de gebruiker. De verwijdering is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en maakt gebruik van gepaste beveiligingsmiddelen om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen illegale of ongeoorloofde behandeling en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of andere schadelijke acties.

3.6.Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en voor hoelang?

THE QUINTA DA PLANSEL voert de verwerking van persoonlijke gegevens uit voor de bovengenoemde doeleinden en houdt alleen rekening met de wettelijke basis die voor dit doel vereist is. De periode die verstrijkt tussen het begin en het einde van deze verwerking wordt opgeslagen en er kunnen situaties ontstaan ​​waarin persoonsgegevens voor een duidelijk langere periode kunnen worden bewaard vanwege het bestaan ​​van een wettelijke basis voor dit doel en door middel van de van kracht zijnde Bewaarprocedure in QUINTA DA PLANSEL. Desgewenst kunt u echter altijd om opheldering vragen aan QUINTA DA PLANSEL, door een verzoek te sturen naar het e-mailadres quintadaplansel@plansel.com of als alternatief persoonlijk bij QUINTA DA PLANSEL.

3.7 Zijn alle persoonlijke gegevens veilig met QUINTA DA PLANSEL?

HET QUINTA DA PLANSEL slaat de gegevens van zijn klanten en gebruikers intern en via zijn

referentiepartners. Beide worden beschermd en onderhouden in overeenstemming met hoge veiligheidsnormen en om te voldoen aan de AVG en toepasselijke privacywetten.

3.8 Wanneer er links op de QUINTA DA PLANSEL-website staan?

De QUINTA DA PLANSEL-website kan links bevatten naar andere websites en e-mailadressen van bedrijven die niet tot de PLANSEL Group behoren. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze websites en e-mailadressen. Als u een link op deze website gebruikt en persoonlijke gegevens op die site verstrekt, is de verwerking van de gegevens onderworpen aan de privacyverklaring van die website.

3.9. Gebruikt QUINTA DA PLANSEL cookies op uw website en / of uw bedrijfstoepassingen?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen wanneer u onze site voor het eerst bezoekt. Cookies zijn bestanden die informatie opslaan op de harde schijf of in de browser van de gebruiker, waardoor websites deze kunnen herkennen en weten dat ze deze eerder hebben bezocht.

U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd, maar in dat geval werken de website of gedeelten mogelijk niet correct. Cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te volgen en te analyseren, waardoor QUINTA DA PLANSEL de gebruiker kan identificeren en beter van dienst kan zijn.

QUINTA DA PLANSEL gebruikt cookies om:

– Leer onze bezoekers kennen en verbeter zo uw browse-ervaring op de site;

– Pas de informatie van de webpagina’s die ze bezoeken aan met interessante inhoud;

Met behulp van deze cookies maakt QUINTA DA PLANSEL het mogelijk een relatie op te bouwen met bezoekers en klanten om hun ervaring te verbeteren en gegevens te verzamelen om hun navigatie op de site en onze producten en diensten te blijven verbeteren. Door op deze site te surfen, gaat u akkoord met de installatie van deze cookies in uw browser. De cookievoorkeuren kunnen echter op elk moment uit uw browser worden gewist. QUINTA DA PLANSEL deelt geen cookies met derden, inclusief externe gegevensproviders of websites. Dit mechanisme kan worden verwijderd door een verzoek te sturen naar de e-mail quintadaplansel@plansel.com of als alternatief persoonlijk in de gebouwen van QUINTA DA PLANSEL.

Naam: Júlia Lindemann

• E-mailadres: quintadaplansel@plansel.com

• Telefoon: 266898920

Alle bovengenoemde verzoeken worden doorgestuurd naar quintadaplansel@plansel.com en je moet in de hoofdtekst van het bericht aangeven welk recht je wilt uitoefenen.

3.10. Claims

Als u een klacht wilt indienen over hoe uw gegevens worden verwerkt door QUINTA DA PLANSEL (of door een derde partij namens QUINTA DA PLANSEL), kunt u uw verzoek rechtstreeks indienen bij het QUINTA DA PLANSEL-team voor bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder:

Contactpersoon van de functionaris voor gegevensbescherming van QUINTA DA PLANSEL

Naam: Júlia Lindemann

Adres: Quinta S. Jorge, Estrada Municipal 537 Porto das Lãs, 7050-203 Montemor-o-Novo

E-mail: quintadaplansel@plansel.com

Telefoon: 266898920

3.11. Contactpersoon van de toezichthoudende entiteit – Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNPD)

Naam: Nationale Commissie voor gegevensbescherming

Adres: Rua de São Bento nº 148-3º 1200-821 Lisboa

E-mail: geral@cnpd.pt

Telefoon: +351 213928400

3.12

3.13

3.14

3.15. U kunt gecontacteerd worden door QUINTA DA PLANSEL in verband met uw persoonlijke gegevens